ราคาข้าวสารถุง (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) ต้นข้าวสารหอมมะลิใหม่ 62/63 น้ำหนัก 15 กิโลกรัม        ราคากระสอบละ        490     บาท ต้นข้าวสารหอมมะลิเก่า  62/63 น้ำหนัก 48  กิโลกรัม       ราคากระสอบละ        1480  บาท หมายเหตุ –  ราคานี้บริการจัดส่งที่ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร – กรณีเกิน 100 กิโลเมตร ต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 กระสอบขึ้นไป   ราคาข้าวสารชั่งกิโลขายร้านค้า บจก.ดุสิตอินเตอร์ไรซ์  (ณ วันที่ […]

จำหน่ายข้าวสาร ปลีก-ส่ง