New Products สินค้าใหม่ ข้าวเหนียวนาปี/นาปรัง ตรา ‘หอมน้ำ’


ข้าวเหนียวนา/นาปรัง ตราหอมน้ำ

แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือบริษัท ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัด ข้าวเหนียวจากภาคพื้นอีสาน มีทั้งนาปี และ นาปรัง

 

บรรจุอย่างดีในถุงPE ขนาด 48 กก.